Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Điều động ông Dương Văn Ngô, Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ, đến nhận công tác tại Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng Tư pháp huyện Long Mỹ trực tiếp phân công.

Ngày 09-12-2022

Điều động ông Dương Văn Ngô, Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ, đến nhận công tác tại Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng Tư pháp huyện Long Mỹ trực tiếp phân công.
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QUYET DINH DIEU DONG CAN BO (2).pdf_20221209081844.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 484
Đã truy cập: 901039
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.