Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Điều động bà Đoàn Thị Kim Nhãn, Kế toán Trường Trung học cơ sở Xà Phiên, đến nhận công tác tại Trường Tiểu học Xà Phiên 2, nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xà Phiên 2 trực tiếp phân công.

Ngày 09-12-2022

Điều động bà Đoàn Thị Kim Nhãn, Kế toán Trường Trung học cơ sở Xà Phiên, đến nhận công tác tại Trường Tiểu học Xà Phiên 2, nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xà Phiên 2 trực tiếp phân công.
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. ĐOAN THI KIM NHAN.pdf_20221209082407.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1313
Đã truy cập: 885963
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.