Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Về việc sáp nhập Trường Tiểu học Lương Tâm 2 vào Trường Tiểu học Lương Tâm 1 thành Trường Tiểu học Lương Tâm 1

Ngày 09-12-2022

Về việc sáp nhập Trường Tiểu học Lương Tâm 2 vào Trường Tiểu học Lương Tâm 1 thành Trường Tiểu học Lương Tâm 1
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QUYET DINH SAP NHAP TRUONG.pdf_20221209084722.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1369
Đã truy cập: 886019
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.