Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Về việc giải thể Phòng Y tế và giao chức năng, nhiệm vụ do Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Mỹ thực hiện

Ngày 09-12-2022

Về việc giải thể Phòng Y tế và giao chức năng, nhiệm vụ do Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Mỹ thực hiện
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QUYET DINH GIAI THE PHONG Y TE.pdf_20221209084410.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1281
Đã truy cập: 885931
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.