Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Về việc giải thể Phòng Dân tộc và giao chức năng, nhiệm vụ do Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Mỹ thực hiện

Ngày 09-12-2022

Về việc giải thể Phòng Dân tộc và giao chức năng, nhiệm vụ do Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Mỹ thực hiện
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QUYET DINH GIA THE PHONG DAN TOC..pdf_20221209084140.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 598
Đã truy cập: 901153
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.