Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Về việc di dời cơ quan về Trụ sở mới

Ngày 09-11-2022

Về việc di dời cơ quan về Trụ sở mới

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong bao di dời trụ sở.pdf_20221109081711.pdf

Đang online: 6
Hôm nay: 673
Đã truy cập: 811113
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.