Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Long Mỹ

Ngày 16-01-2023

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Long Mỹ

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QUYET DINH CONG KHAI QUYET TOAN NGAN SACH 2021.pdf_20230116090727.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 390
Đã truy cập: 900945
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.