Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022 huyện Long Mỹ

Ngày 07-12-2022

Về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022 huyện Long Mỹ
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QUYET DINH CONG KHAI QUYET TOAN NGAN SACH 2021.pdf_20221207084526.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 377
Đã truy cập: 900932
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.