Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

V/v Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức huyện Long Mỹ năm 2022

Ngày 13-09-2022

THÔNG BÁO

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn

xét tuyển viên chức huyện Long Mỹ năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Long Mỹ năm 2022;

Căn cứ Công văn số 06/HĐXT ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc đề nghị thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn.

Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức huyện Long Mỹ năm 2022 (Đính kèm danh sách).

- Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu vào lúc 07h30, ngày 18/9/2022 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Trương Tấn Lập, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ghi chú: Thí sinh có mặt trước 30 phút để nghe phổ biên quy chế phỏng vấn và làm thủ tục. Khi đi dự phỏng vấn các thí sinh đem theo Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân để kiểm tra trước khi vào phòng phỏng vấn.

Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ thông báo đến các thí sinh được biết./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DANH SACH DU DIEU KIEN XET TUYEN VIEN CHUC NAM 2022.xls_20220913090552.xls

Đang online: 1
Hôm nay: 1359
Đã truy cập: 886009
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.