Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Long Mỹ

Ngày 06-02-2023

Thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Long Mỹ

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Kế hoạch KTRSHTH VBQPPL 2023.pdf_20230206092714.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 384
Đã truy cập: 900939
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.