Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Thông báo số: 04/TB-CAH V/v Công khai nội dung kế hoạch số 19/KH-CAH (TTKSGT) ngày 01/10/2020

Ngày 16-10-2020

Đính kèm file

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. tb04.pdf_20201016075902.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1163
Đã truy cập: 616005
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.