Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lần 2 (Khu dân cư thương mại xã Lương Nghĩa)

Ngày 09-07-2020

Tải xuống bên dưới

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. IMG_20200708_0002.pdf_20200709210143.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 617
Đã truy cập: 294717
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.