Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Ngày 09-12-2022

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. THONG BAO KET QUA.pdf_20221209074951.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 402
Đã truy cập: 900957
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.