Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Tập huấn một số nội dung chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện năm 2022

Ngày 07-12-2022

Tập huấn một số nội dung chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện năm 2022
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH Tap huan CDS cho can bo, cong chuc huyen.pdf_20221207132225.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 535
Đã truy cập: 901090
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.