Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Sơ kết 06 tháng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Long Mỹ

Ngày 07-12-2022

Sơ kết 06 tháng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Long Mỹ
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Bao cao 6 thang ĐA 06.pdf_20221207132403.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 556
Đã truy cập: 901111
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.