Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 07-12-2022

Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. BAO CAO KET QUA 02 NAM THUC HIEN NGHI QUYET 03 CUA TINH UY.pdf_20221207100433.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 502
Đã truy cập: 901057
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.