Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Phụ lục đính kèm theo Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Long Mỹ

Ngày 16-01-2023

Phụ lục đính kèm theo Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Long Mỹ 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tong hop quyet toan nam 2021 ( UBND).xls_20230116090915.xls

Đang online: 1
Hôm nay: 512
Đã truy cập: 901067
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.