Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Long Mỹ họp HĐND giữa năm 2020

Ngày 08-07-2020

           Sáng hôm qua ngày 26/6, Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giữa năm 2020) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.Tham dự có bà Phạm Thị Phượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang và ông Lê Văn Khởi - Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh – Đại biểu HĐND tỉnh; ông Tống Hoàng Khôi - TUV Bí thư huyện ủy Long Mỹ; ông Trần Thanh Liêm - Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Thanh Giang - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và 24 đại biểu HĐND huyện cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện.