Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Long Mỹ- tổ chức hội nghị triển khai 09 văn bản luật

Ngày 08-07-2020

Sáng hôm qua ngày 19/06; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Long Mỹ đã tổ chức triển khai 09 văn bản luật cho gần 100 cán bộ các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản luật như: Luật sữa đổi bổ, sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ, gồm 7 chương, 50 điều, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016; Luật tổ chức chính quyền địa phương, 8 chương, 143 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, có 8 chương 52 điều, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020; Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có 9 chương, 55 điều, hiệu lực thi hành từ 01/01/2015; Luật Dân quân tự vệ, 8 chương, 50 điều, hiệu lực thi hành 01/07/2020; Luật lực lượng dự bị động viên, 10 chương, 41 điều, có hiệu lực thi hành 01/07/2020; Luật sữa đổi bổ, sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức, có 10 chương, 87 điều, hiệu lực thi hành 01/01/2010; Luật sữa đổi bổ, sung một số điều của Luật Viên chức, 6 chương, 62 điều, hiệu lực thi hành từ 01/01/2012 và Luật thư viện, gồm 6 chương, 52 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.

Các văn bản luật được triển khai nhằm giúp các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức trong quản lý nhà nước về các vấn đề có liên quan có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện trong nội bộ cơ quan, Đơn vị và Nhân dân nhằm đảm bảo các văn bản luật được triển khai đúng theo quy định pháp luật./.

Trần Thanh (ngày 19/05/2020)

Đài truyền thanh huyện long mỹ-sđt 0766940997

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LONG MY - HOP HDND GIUA NAM 2020.doc_20200701151823.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 1259
Đã truy cập: 885909
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.