Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 31/10 đến 06/11/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 28-10-2022

THỨ HAI: NGÀY 31/10/2022  

- 07 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch chào cờ. Điểm tại UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; Đ/c Hoa

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết các hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Mời Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng dự, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh; Đ/c Hoa

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ Họp chuẩn bị tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra Chiến dịch truyền thông DS nâng cao chất lượng dân số năm 2022. Mời Lãnh đạo Trung Tâm Y tế, Khoa Dân số - CSSK SS; Thường trực UBND xã, thị trấn cùng dự, Giao Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung. Điểm Phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng. Mời tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện. Đ/c Đảo

THỨ BA: NGÀY 01/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Tổ công tác thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Cần Thơ - Cà Mau). Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh; Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 24/5/2022. Điểm phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công công trình: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển lúa gạo bền vững xã Xà Phiên và xã Lương Tâm. Mời lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và PTNT, Phòng Cảnh Sát điều tra tội phạm về kinh tế-Công an tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo Công an huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thường trực UBND xã Lương Tâm cùng dự, UBND xã Lương Tâm mời hộ dân có liên quan. Điểm tại Hội trường UBND huyện; Đ/c Đảo

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ Họp rà soát việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Mời Lãnh đạo Phòng: Tài Chính – Kế hoạch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB và XH, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Thường trực UBND xã: Lương Nghĩa, Xà Phiên cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với các tập thể, cá nhân liên quan đến nội dung Kết luận số 07/KL-TTT ngày 04/10/2022 của Thanh tra tỉnh, Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; LĐVP

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch làm việc với Cục Thống kê trao đổi một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cuối năm 2022, giao Chi cục Thống kê Khu vực Long Mỹ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực UBND xã, thị trấn lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đ/c Hoa

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: NGÀY 02/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị tư vấn pháp luật lồng ghép với phiên tòa giả định. Điểm tại Hồi trường UBND huyện; Đ/c Tiếp

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ cùng đi; Đ/c Đảo

- 09 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Lê Văn Quân, Trưởng Công an huyện, Thành viên UBND huyện cùng Thường trực UBND tỉnh dự Hội nghị thông qua phương án thực tập PCCC và CNCH tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh; Đ/c Đảo

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban thường vụ Huyện ủy thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; Đ/c Tiếp

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ ký kết hợp tác cung ứng lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 giữa tỉnh Hậu Giang và huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Mời Trưởng phòng Lao động TB&XH cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Mời tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện. Đ/c Đảo

THỨ NĂM: NGÀY 03/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 và đến cuối năm 2022 của UBND tỉnh (sử dụng Hệ thống phòng họp không giấy). Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Thành viên UBND huyện; Lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Chi Cục Thuế khu vực II, Chi Cục Thống kê khu vực Long Mỹ, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước Long Mỹ, Ban QLDA ĐT&XD huyện, Trung tâm Y tế, Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm Văn hóa TT&TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Chi cục Thi hành án dân sự cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c LĐVP

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” năm 2022. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đ/c Tiếp

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Sở Tài chính về nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm PTQĐ, Chi cục thuế Khu vực II; Thường trực UBND xã, thị trấn cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung, máy chiếu). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung và giấy mời. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; LĐVP

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: NGÀY 04/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng dự họp Chi bộ ấp 7 xã Vĩnh Viễn A. Điểm tại nhà văn hóa ấp 7, xã Vĩnh Viễn A; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt). Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Thường trực UBND xã Lương Tâm cùng đi; Đ/c Tiếp

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với các ngành về việc xử lý xây dựng trái phép tại bờ kè xã Lương Nghĩa, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điệm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Hoa

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng làm việc về rà soát các tiêu chí Văn minh đô thị thị trấn Vĩnh Viễn. Mời: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn, UBND thị trấn Vĩnh Viễn chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện. Đ/c Hùng

CHỦ NHẬT: NGÀY 06/11/2022

08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Phiên họp thứ 18 trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với địa phương (trực tuyến xuống cấp xã). Mời Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Long Mỹ theo Quyết định số 541-QĐ/HU ngày 07/9/2022 của Huyện ủy Long Mỹ, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Thành phần họp tại UBND cấp xã mời: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Đ/c Hoa; Đ/c Hùng

Ghi chú: Lịch làm việc thay giấy mời; các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên App Hậu Giang hoặc Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, nếu có sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan 31-10-06-11 dc lan 5.docx_20221103140801.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 388
Đã truy cập: 900943
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.