Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 29/6 đến 05/7/2020 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 30-06-2020

THỨ HAI29/6/2020

- 07 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại xã Vĩnh Viễn A (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo phương án đảm bảo an ninh, an toàn thi công dự án: Đầu tư sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi sinh tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp thông qua kế hoạch Lễ công nhận xã Thuận Hoà đạt chuẩn nông thôn mới. Mời Thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban tổ chức Lễ công nhận xã Thuận Hòa đạt chuẩn nông thôn mới; Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Long Mỹ (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải khảo sát Hợp tác xã tham gia xây dựng mô hình Sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị năm 2020. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự (Phòng Nông nghiệp chuẩn bị nội dung và mời thành viên HTX Danh Tiến cùng dự). Điểm tại Trụ sở HTX Danh Tiến, xã Xà Phiên (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA30/6/2020

- 07 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III năm 2020 của Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; 

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tham gia tổ đảm bảo an ninh, an toàn thi công dự án: Đầu tư sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi sinh tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang (cả ngày);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

 THỨ TƯ01/7/2020

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2020. Mời Trưởng Công an, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng cùng dự (Công an huyện chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch đối thoại với các hộ tiểu thương tại xã Lương Nghĩa. Mời đồng chí Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng dự; Lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa (giao UBND xã Lương Nghĩa mời các hộ tiểu thương có liên quan). Điểm tại UBND xã (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động lần thứ V (2020 - 2025); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động, giai đoạn 2010 - 2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy;

- 16 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ NĂM02/7/2020

- 08 giờĐ/c Chủ tịch dự phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với địa phương. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, thành viên UBND huyện; Lãnh đạo: Chi Cục Thuế Khu vực II, Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh, Ban quản lý dự án Đầu tư XD huyện, Ngân hàng Nông nghiệp PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (cả ngày)( có Giấy mời riêng);      

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp thống nhất nội dung chuẩn bị tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH phối hợp với UBND xã Lương Nghĩa chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tham gia cưỡng chế thu hồi đất xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải thông qua đồ án quy hoạch: Khu đô thị mới thị trấn Vĩnh Viễn, Khu tái định cư ấp 3 thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải; Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ VN; lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 13 giờ 30 phút Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị điển hình tiên tiến thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Công an huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Công an huyện.

THỨ SÁU03/7/2020

 - 08 giờĐ/c Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng khảo sát thực tế địa điểm xây dựng Nhà tưởng niệm cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Mời Lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện, Thường trực UBND xã Vĩnh Viễn A (giao UBND xã Vĩnh Viễn A mời các hộ dân có liên quan). Điểm tại nơi khảo sát (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Lễ công bố xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng đi.  Điểm tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp (lịch thay Giấy mời).

THỨ BẢY04/7/2020

 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm công tác chuẩn bị Lễ công nhận xã Thuận Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại UBND xã.

CHỦ NHẬT05/7/2020

07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Lễ công nhận xã Thuận Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại UBND xã./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 29-6-2020 ( Điều chỉnh lần 3).docx_20200630161304.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 564
Đã truy cập: 34735
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.