Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 28/6 đến 02/7/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Ngày 25-06-2021

THỨ HAI: Ngày 28/6/2021

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải khảo sát thực tế công trình Bờ kè và Công viên đô thị xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Mỹ, Ban quản lý Dự án ĐT-XD, Đ/c Bí thư Đảng ủy xã, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa. Điểm tại Bờ kè xã Lương Nghĩa (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút,  Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại một số điểm thi: THPT Tây Đô, THPT Lương Tâm. Mời lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Công an huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi. Điểm tại THPT Tây Đô (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng).

THỨ BA: Ngày 29/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 09 giờ 45 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc cùng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo các trường hợp cưỡng chế thu hồi đất tại các dự án: Khu tái định cư, ấp 3 thị trấn Vĩnh Viễn; Bờ kè và Công viên đô thị xã Lương Nghĩa; Đường tránh thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa và thị trấn Vĩnh Viễn (phòng Tài nguyên và Môi trường gửi nội dung trước cho các đơn vị). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Thuận Đông (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với tập thể Cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trung tâm GDNN-GDTX huyện Long Mỹ về các công tác trọng tâm. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại Trung tâm GDNN-GDTX (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc các ngành nghe báo cáo trường hợp xử lý tranh chấp đất trên địa bàn xã Lương Tâm. Mời lãnh đạo các Phòng: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Thường trực UBND xã Lương Tâm. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

 THỨ TƯ: Ngày 30/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Chiến dịch truyền thông dân số năm 2021. Mời Thường trực Huyện ủy, thành viên BCĐ Công tác dân số - Nâng cao chất lượng dân số huyện Long Mỹ, lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung và Hậu cần. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Tọa đàm thời niên thiếu của Cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ giai đoạn 1917-1920 tại Hậu Giang. Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, đại diện lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A, Trưởng ấp 6, và các nhân chứng có liên quan. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Viễn A (có Giấy mời riêng);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Sở Xây dựng về đề xuất chấp thuận chủ trương cho tài trợ kinh phí khảo sát và lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị mới số 01, ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, Sở Xây dựng (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với các ngành nghe báo cáo các nội dung trả lời đơn khiếu nại của công dân trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời Trưởng Công an huyện, lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa cùng dự, giao các ngành chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), giao phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung. Mời lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, lãnh đạo các Phòng: Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Thường trực UBND và Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 15 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp đề xuất phương án điều chỉnh các dự án có tên dự án tại Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và tên dự án tại Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư (lịch thay Giấy mời);

THỨ NĂM: Ngày 01/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch, họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ Khảo sát vị trí xây dựng căn cứ Khu ủy, Quân khu ủy Khu 9 và các nhà Văn hóa trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và thông tin, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A cùng đi. Điểm tại vị trí khảo sát (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Sở Công Thương, Sơ kết tình hình thực hiện công tác đầu tư, quản lý chợ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Khu tái định cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Mời Thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với bà Ngô Thị Huỳnh ngụ xã Vĩnh Viễn A. Mời Thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (có Giấy mời riêng).

THỨ SÁU: Ngày 02/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác quý III năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp trao đổi một số nội dung có liên quan đến dự án Siêu thị và khu đa chức năng phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh;

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Lễ công bố Quyết định Bí thư Đảng ủy Quân sự. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với tập thể lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo công tác sáp nhập trường theo NQ 19 của Trung ương; công tác nhân sự cán bộ quản lý các trường trực thuộc và một số công tác trọng tâm khác. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan từ ngày 28-6-04-7.doc dc lan 3.docx_20210701141647.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 327
Đã truy cập: 231098
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.