Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 27/7 đến 31/7/2020 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 02-08-2020

THỨ HAI27/7/2020

- 06 giờ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an; Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và đào tào, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Văn phòng HĐND và UBND cùng dự (04 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 7,  đại biểu đi viếng có mặt tại Thị ủy Long Mỹ, Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe đi chung, liên hệ đồng chí Trần Hồng Hoa, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, số điện thoại: 0949. 010199)(lịch thay Giấy mời);

- 06 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ viếng Nhà bia Liệt sĩ huyện;

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự họp mặt Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). Điểm tại UBND xã Vĩnh Thuận Đông;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp mặt Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). Điểm tại UBND xã Thuận Hòa;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt Người có công với cách mạng kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu hành chính huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự (Thanh tra chuẩn bị nội dung, UBND thị trấn mời hộ dân có liên quan cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA28/7/2020

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút,  Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra các điểm trường trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Tài nguyên và Môi trường, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng dự (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan cùng tham dự);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội chợ Hàn Quốc - Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

 THỨ TƯ29/7/2020

- 07 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực nghe báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân các dự án, chương trình, đề án trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Lao động TB&XH, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Kho bạc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (các chủ đầu tư gửi báo cáo tiến độ thực hiện từng dự án về Phòng Tài chính-Kế hoạch tổng hợp và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện 6 tháng đầu năm 2020. Mời Đại diện Lãnh đạo NHCSXH tỉnh, Giám đốc Sở Lao động TB&XH, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Đài truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo kinh phí tổ chức Lễ công bố xã Thuận Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa cùng dự (Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM30/7/2020

- 07 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Công an huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị chuyên đề “Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

 - 07 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

 - 13 giờ 30 phút Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng cùng dự (Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Điểm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU31/7/2020

- 07 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch dự họp tiến độ thực hiện Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc về lĩnh vực nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan cùng dự. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 14 giờĐ/c Chủ tịch họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (bệnh Covid-19) trên địa bàn huyện Long Mỹ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp mặt 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Điểm tại phòng họp Huyện ủy.

Chủ Nhật02/8/2020

15 giờ, Chủ tịch dự họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống Covid – 19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 27.7.02.8 dc lan 5.docx_20200730162150.docx_20200802094056.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 545
Đã truy cập: 34716
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.