Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 25/12 đến 01/01/2023 (Điều chỉnh, bổ sung lần 7)

Ngày 23-12-2022

CHỦ NHẬT: NGÀY 25/12/2022

08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06/CP và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Mời thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Long Mỹ theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 27/4/2022; lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra cùng dự, Công an huyện chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại phòng họp Trực tuyến UBND huyện; Thành phần cấp xã họp tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn do UBND cấp xã mời. Đ/c Đảo

THỨ HAI: NGÀY 26/12/2022  

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Hội cán bộ Hưu trí, Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Mời Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh; Đ/c Toàn

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng phòng: Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT&TT, Chủ tịch Liên đoàn Lao động cùng dự cùng dự. Điểm tại phòng họp Trực tuyến UBND;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải báo cáo công tác GPMB trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

THỨ BA: NGÀY 27/12/2022

 - 07  giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Mời Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 07/02/2022. Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện (cả ngày); Đ/c Đảo

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Tổ công tác thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Cần Thơ - Cà Mau). Mời Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Toàn

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo kế hoạch xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Mời Thành viên Tổ xử lý các công trình vi phạm tArật tự theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 01/10/2022, Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện. Đ/c Toàn

THỨ TƯ: NGÀY 28/12/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với các ngành nghe báo cáo công tác thi đua lĩnh vực Truyền thông dân số. Mời Trung tâm Y tế, Khoa Dân số cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp với Lãnh đạo Sở Xây dựng theo Giấy mời số 108/GM-SXD ngày 22/12/20222. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Xây dựng. Đ/c Toàn

 - 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Mời Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 07/02/2022. Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đ/c Đảo

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với các ngành về kinh phí hoạt động của Hội Người mù. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kho bạc, Nội vụ, Hội Người mù cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 14 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp cùng lãnh đạo Sở Nội vụ. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

THỨ NĂM: NGÀY 29/12/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác Công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh; Đ/c Đảo

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, do Ngân hàng CSXH VIệt Nam tổ chức. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN, Giám đốc, Phó GĐ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp Trực tuyến UBND huyện; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp và làm việc với Đoàn giám sát, đánh giá Tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Long Mỹ, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Lao động TB&XH chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị Tổng kết Chiến dịch giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022. Mời Thành viên Ban Chỉ huy thực hiện chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022 huyện Long Mỹ theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 cùng dự, lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh; Đ/c Toàn

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp thông qua thiết kế khối nhà tiếp dân và bộ phận một cửa UBND huyện Long Mỹ. Mời Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang; Lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành Nội vụ. Mời Trưởng phòng Nội vụ cùng dự, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện Long Mỹ. Mời Thành viên Đoàn công tác liên ngành theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 15/3/2022; Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Thường trực UBND xã Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn A, thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự, Thanh tra chuẩn bị nội dung và mời dân. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện. Đ/c Tiếp

THỨ SÁU: NGÀY 30/12/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Chương trình công tác năm 2023. Điểm tại Hội trường UBND huyện; LĐVP

- 07 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh;

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc về việc thi công công trình: Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A. Mời Ban QLDA ĐTXD công trình GT&NN; Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện; Thường trực UBND, Trưởng ấp 8 xã Vĩnh Viễn A cùng dự (UBND xã mời hộ dân). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội trại Tòng quân và Lễ giao nhận quân; Kế hoạch đi thăm, chúc tết các đơn vị nhận quân của huyện năm 2023. Mời Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 07/02/2022; lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện lực Long Mỹ, Chi nhánh Cấp thoát nước CTĐT-Chi nhánh số 2 cùng dự, Ban Chỉ huy Quân sự chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đ/c Đảo

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện tiểu dự án 3 của dự án 5: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng: Lao động TB&XH, Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm GDNN-GDTX cùng dự. Điểm tại phòng họp Ban Dân tộc; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp nghe báo cáo đề xuất ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Đ/c Toàn

THỨ BẢY: NGÀY 31/12/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai Chương trình công tác năm 2023. Điểm tại Hội trường UBND huyện; LĐVP

- 20 giờ 10 phút, Đ/c Chủ tịch dự Chương trình nghệ thuật Hậu Giang chào năm mới 2023 với chủ đề “Ấn tượng Hậu Giang”. Điểm tại phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Đ/c Đảo

CHỦ NHẬT: NGÀY 01/01/2023

 08 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Lễ khởi công Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phí Đông giai đoạn 2021-2025. Mời Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng, Lương Tâm, Lương Nghĩa, thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại Khu Du lịch sinh thái Việt Úc, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy; Đ/c Đảo

Ghi chú: Lịch làm việc thay giấy mời; các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên App Hậu Giang hoặc Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, nếu có sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan 25-01-01 dc lần 7.docx_20221228153923.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 401
Đã truy cập: 900956
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.