Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 24/10 đến 28/10/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 21-10-2022

THỨ HAI: NGÀY 24/10/2022  

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; Đ/c Hoa

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch nghe báo cáo các mặt công tác của lực lượng Công an huyện và một số đề xuất liên quan đến lực lượng Công an. Mời Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Ban lãnh đạo, Chỉ huy Đội Tổng hợp Công an huyện, Công an chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c tiếp

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ nghe Huyện đoàn báo cáo công tác chuẩn bị ngày Hội thanh niên với văn hóa giao thông. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao-Truyền thanh, Công an huyện, Hiệu trưởng trường THPT Tây Đô. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy. Mời Trưởng phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện. Đ/c Hoa

THỨ BA: NGÀY 25/10/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh; Đ/c Hoa

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn. Mời lãnh đạo Phòng văn hóa và chuyên viên phụ trách chuyển đổi số Lãnh đạo: Nội vụ, Văn Phòng HĐND và UBND, Bưu điện huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung báo cáo có liên quan. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Hội đồng kỷ luật theo Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 26/7/2022. Mời Thành viên Hội đồng (Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 26/7/2022), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo trách nhiệm việc về việc xử lý xây dựng trái phép tại bờ kè xã Lương Nghĩa, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; Đ/c Tiếp

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp bàn về kế hoạch đầu tư bao tiêu lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 trên địa bàn huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Hội trường UBND huyện; Đ/c Đảo

THỨ TƯ: NGÀY 26/10/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch cùng Thường trực UBND tỉnh làm việc với Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ. Mời Chánh Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh; Đ/c Tiếp

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh; Đ/c Đảo

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghỉ phép;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Đoàn rà soát 1315 của Tỉnh ủy. Mời Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch; Đ/c Lê Văn Tạo, Bí thư Đảng ủy xã Lương Nghĩa, nguyên Chánh Thanh tra huyện, giao phòng Giáo dục và Đào tạo mời ông Trần Thanh Phong  nguyên Hiệu trưởng THCS Thuận Hòa cùng dự, Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Hoa; Đ/c Tiếp

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Long Mỹ, lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026, sơ kết Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ quý III và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 15 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự công bố các Quyết định về tuyển dụng viên chức năm 2022, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

THỨ NĂM: NGÀY 27/10/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc về việc xử lý xây dựng trái phép tại bờ kè xã Lương Nghĩa, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung Mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Hoa

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Phòng Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT về vướng mắc trong công tác giải ngân tư vấn, thiết kế đối với nguồn vốn theo Thông tư số 14/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Long Mỹ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp mặt kỷ niệm 32 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi và tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2022. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ. Mời lãnh Thanh tra, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế; Thường trực UBND xã Lương Nghĩa và thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện; Đ/c Tiếp

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06/CP 10 tháng đầu năm 2022. Mời Đ/c Trưởng Công an huyện cùng dự, Công an huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh; Đ/c Hoa

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2022 công tác Thông tin và Truyền thông. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT&TT cùng dự. Điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Chánh Văn phòng HĐND và UBND cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác xây dựng Trụ sở Công an huyện; Đ/c Đảo

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Đoàn công tác liên ngành đối thoại hộ dân trên địa bàn huyện. Mời Thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 15/3/2022, Thanh tra chuẩn bị nội dung và mời hộ dân. Điểm phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Tiếp

- 14 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với hộ dân trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Kinh tế và Hạ tầng; Thường trực UBND xã Lương Nghĩa, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện. Đ/c Tiếp

THỨ SÁU: NGÀY 28/10/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến triển khai các chương trình/nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp Trung ương Đảng khoá XIII và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy;

- 16 giờ 15 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị về công tác cán bộ. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị trực tuyến triển khai các chương trình/nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp Trung ương Đảng khoá XIII và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện (cả ngày).

Ghi chú: Lịch làm việc thay giấy mời; các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên App Hậu Giang hoặc Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, nếu có sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan 24-28-10 dc lan 5.docx_20221026154617.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 584
Đã truy cập: 901139
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.