Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 22/6 đến 26/6/2020 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 30-06-2020

THỨ HAI22/6/2020

- 07 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự hội ý các thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại xã Vĩnh Thuận Đông (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ đi công tác Thành phố Hồ Chí Minh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ BA23/6/2020

- 07 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch làm việc định kỳ với khối Đảng. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờĐ/c Chủ tịch làm việc với Trưởng Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ về công tác chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục công nhận xã An toàn khu của xã trên địa bàn huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự phiên tòa phúc thẩm về việc khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Mời Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM  (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Mời Lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Lao động TB&XH, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Công an huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch làm việc với Sở Nội vụ về công tác chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục công nhận xã An toàn khu của xã trên địa bàn huyện. Mời Trưởng Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trao đổi nội dung có liên quan đến việc tranh chấp đất. Mời Tòa án nhân dân tỉnh; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, Tòa án nhân dân huyện cùng dự (giao Tòa án nhân dân huyện mời Tòa án nhân dân tỉnh và chuẩn bị nội dung) . Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

 THỨ TƯ24/6/2020

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và cùng dựĐiểm tại Hội trường Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang (lịch thay Giấy mời);

 - 07 giờ 30 phút,  Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc định kỳ với khối vận. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp tổ cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn huyện (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng dự (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM25/6/2020

- 07 giờĐ/c Chủ tịch họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộngĐiểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác trọng tâm của ngành. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải gặp gỡ làm việc với công dân trên địa bàn huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 13 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, tọa đàm về Chuyển đổi số. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy;

- 13 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

THỨ SÁU26/6/2020

 07 giờ 30 phúcĐ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện (cả ngày)./.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch lam việc.docx_20200630161028.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 589
Đã truy cập: 34760
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.