Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 21 đến 25/3/20222 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Ngày 18-03-2022

THỨ HAI: NGÀY 21/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự hội ý các thường trực. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế cùng dự. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tham gia bồi dưỡng lớp kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 98 tại trường Quân sự Quân khu 9, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (đến hết tuần);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Tổ chức về việc chuẩn bị công tác Đại hội Thể dục Thể thao huyện Long Mỹ lần thứ IX năm 2022. Mời Thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện Long Mỹ lần thứ IX năm 2022;  Công chức Văn hóa xã hội xã, thị trấn cùng dự, Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: NGÀY 22/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp tập thể Thường trực UBND huyện, Mời Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ VN huyện, Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp thông qua phương án thiết kế dự án: Xây dựng nhà trưng bày Cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời).

THỨ TƯ: NGÀY 23/3/2022

-  07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá toàn diện hiệu quả và năng lực thực hiện nhiệm vụ của Công an chính quy đảm nhiệm các chức năng Công an xã, thị trấn. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh;

-  07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Mời Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Chỉ huy Quân sự; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Kế toán xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự trực tuyến với tiếp xúc, đối thoại với công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, công nhân và người lao động. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

THỨ NĂM: NGÀY 24/3/2022

-  07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh;

-  09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Thuận Hưng. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động TB&XH; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

THỨ SÁU: NGÀY 25/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Đảng uỷ xã Thuận Hưng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Điểm tại xã (theo lịch Huyện ủy);

-  07 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Long Mỹ lần thứ IX năm 2022. Điểm tại sân khấu Khu hành chính huyện Long Mỹ;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự nghe thông qua phương án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 1, thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 21-25-3 dc lan 2.docx_20220322081842.docx_20220324060747.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 1393
Đã truy cập: 489745
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.