Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 21/6 đến 26/6/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 7)

Ngày 18-06-2021

THỨ HAI: Ngày 21/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các địa phương về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai chương trình công tác quý III/2021. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc phòng Tài nguyên và Môi trường về một số nhiệm vụ trọng tâm. Mời lãnh đạo phòng Tư pháp, Thanh tra, Ban quản lý dự án ĐT-XD, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: Ngày 22/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh;

- 07 giờ 30 phút,  Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ đi công tác thị trấn Vĩnh Viễn kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Vĩnh Viễn (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Ban Quản lý dự án ĐT-XD, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự bàn giao nhiệm vụ giữa Bí thư và Phó Bí thư Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ (theo lịch Huyện ủy).

 THỨ TƯ: Ngày 23/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp dân định kỳ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Thuận Đông về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại UBND xã;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đi thăm các cơ sở đăng ký sản phẩm OCOP 2021. Mời lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, UBND địa bàn có cơ sở, giao phòng Nông nghiệp và PTNT liên hệ các cơ sở và thông báo lịch trình (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự nghe triển khai Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 02 đơn vị: Thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A. Mời Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng, Trưởng Công an, Thường trực HĐND và Khối vận của 02 đơn vị: Thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A (giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện (có Giấy mời riêng);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về lĩnh vực Tư pháp. Mời Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Chủ tịch và Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã: Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng, Thuận Hòa, Vĩnh Viễn A cùng dự (giao Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 24/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh. Mời Trưởng phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, giao phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ đi công tác xã Vĩnh Viễn A kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Viễn A (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại các hộ dân tranh chấp đất bị ảnh hưởng dự án Khu nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Mời Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn, giao Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện mời các hộ dân. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với địa phương sơ kết 03 năm xây dựng mô hình 4+1 và gặp mặt gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy, Giao Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Long Mỹ. Mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường (lịch thay Giấy mời).

- 14 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Hồng Phong họp trao đổi nội dung thành lập thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU: Ngày 25/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch đi công tác xã Thuận Hưng kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hưng (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với tập thể Hội Chữ thập đỏ huyện. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với tập thể Hội Người Cao tuổi huyện về công tác chuẩn bị đại hội. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, giao phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT phối hợp chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp với các ngành về đề xuất phương án điều chỉnh các dự án có tên dự án tại Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và tên dự án tại Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh. Mời đại diện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án ĐT-XD. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 14 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Ngô Minh Truyền Phó Trưởng phòng Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Mời Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động thương binh và xã hội, Văn hóa và thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BẢY: Ngày 26/6/2021

08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Lương Nghĩa, sau đó kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa. Điểm tập trung tại chốt kiểm soát giáp Vĩnh Tuy (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan từ ngày 21-26 tháng 6 dc 7.docx_20210625100125.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 317
Đã truy cập: 231088
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.