Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 19/12 đến 25/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 16-12-2022

THỨ HAI: NGÀY 19/12/2022  

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc Hội cán bộ hưu trí, phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Tổ công tác số 10 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh; Đ/c Toàn

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ,  Ban Quản lý Dự án ĐT&XD; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự, phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện. LĐVP

THỨ BA: NGÀY 20/12/2022

 - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; Đ/c Đảo

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2022 kiểm tra thực tế. Mời lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng đi. Điểm tại xã Lương Nghĩa; Đ/c Hùng

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT về làm rõ nội dung Đơn của người dân. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT; Thường trực UBND xã: Lương Tâm, Xà Phiên cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Nông nghiệp và PTNT; Đ/c Toàn

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2022. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm GDNN-GDTX, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Thường trực UBND xã: Xà Phiên, Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo về hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Mời Trung tâm khuyến nông tỉnh, Phòng Tài chính-Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Toàn

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

THỨ TƯ: NGÀY 21/12/2022

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam 22/12/1944-22/12/2022 và 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12/1989-22/12/2022. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đ/c Đảo

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với các ngành về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng xuân Quý Mão 2023. Mời lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Lao động TB&XH, Trung tâm Văn hóa TT&TT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghỉ phép;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ đối thoại với công dân. Mời Thường trực HĐND, phòng Nội vụ, Thanh tra, Chủ tịch UBND xã: Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng cùng dự, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện. Đ/c Đảo

THỨ NĂM: NGÀY 22/12/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Khánh thành Trụ sở Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phong Điền (ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền); Đ/c Đảo

- 06 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ. Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang; Đ/c Hùng

- 08 giờ,  Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành văn hóa, thể thao và du lịch, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT&TT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh; Đ/c Hùng

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Đ/c Toàn

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tham gia đoàn đại biểu đi chúc Lễ Giáng sinh năm 2022. Mời lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an cùng đi. Điểm tại nhà thờ Lương Hòa, ấp 1 xã Lương Tâm; Đ/c Hùng

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tham gia đoàn đại biểu đi chúc Lễ Giáng sinh năm 2022. Mời lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an cùng đi. Điểm tại nhà thờ Lương Thiện, ấp 8 xã Lương Tâm. Đ/c Hùng

THỨ SÁU: NGÀY 23/12/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Thành viên UBND huyện. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ban Tổ chức Huyện ủy; Thành viên UBND huyện cùng dự, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Trực tuyến UBND huyện; LĐVP

- 07 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trương Văn Be, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra kết quả công tác phổ cấp GD xóa mù chữ năm 2022 trên địa bàn huyện Long Mỹ, phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Hội trường UBND huyện; Đ/C Hùng

- 09 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Đinh Thanh Hùng, Phó Trưởng phòng Lao động TB&XH và làm việc với Sở Lao động TB&XH về việc khảo sát địa điểm tổ chức họp mặt, ăn tết với người có công và hộ nghèo năm 2023. Mời lãnh đạo Phòng: Lao động TB&XH, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT&TT, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng đi; Đ/c Hùng

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Phiên họp thứ 19 trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với địa phương (xuống cấp xã). Mời Thường trực Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Long Mỹ theo Quyết định số 541-QĐ/HU ngày 07/9/2022. Thành phần họp tại điểm cầu cấp xã do UBND cấp xã mời: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã. Đ/c Hùng

CHỦ NHẬT: NGÀY 25/12/2022

08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06/CP và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Mời thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Long Mỹ theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 27/4/2022; Đ/c Chủ tịch UBND, Trưởng Công an cấp xã cùng dự, Công an huyện chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại phòng họp Trực tuyến UBND huyện. Đ/c Đảo

Ghi chú: Lịch làm việc thay giấy mời; các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên App Hậu Giang hoặc Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, nếu có sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan 19-25-12 dc lan 5.docx_20221223093407.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 564
Đã truy cập: 901119
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.