Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 19/11 đến 26/11/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 8)

Ngày 18-11-2022

THỨ BẢY: NGÀY 19/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; LĐVP

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Đại hội Chi hội sinh viên huyện Long Mỹ, nhiệm kỳ 2022-2023. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn cùng dự. Điểm tại Phòng F6-9, trường Đại học Tây Đô.

CHỦ NHẬT: NGÀY 20/11/2022

07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Lương Tâm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND xã. LĐVP

THỨ HAI: NGÀY 21/11/2022  

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; Đ/c LĐVP

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với đoàn phúc tra công nhận xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy mại dâm năm 2022 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQ VN huyện, Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Lao động TB&XH; Thường trực UBND, Công an xã, thị trấn cùng dự, Phòng Lao động TB&XH chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại phòng họp 45 chỗ UBND huyện; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn công tác Liên ngành (Bộ Xây dựng) kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Ban Dân tộc; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp bàn về việc triển khai SMEdx cho doanh nghiệp SME trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đ/c Hùng

THỨ BA: NGÀY 22/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT TP Vị Thanh giai đoạn 2017-2022. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự TP Vị Thanh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra Công tác Cải cách hành chính công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở cuối năm 2022. Điểm tại phòng họp 45 chỗ UBND huyện; Đ/c LĐVP

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của công dân huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo: Thanh tra, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnhĐ/c Tiếp

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra Công tác Cải cách hành chính công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở cuối năm 2022. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ; Đ/c LĐVP

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, Thanh tra, Tư pháp, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm PTQĐ huyện; Thường trực UBND xã, thị trấn: Vĩnh Thuận Đông, Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn, Thanh tra chuẩn bị nội dung và mời hộ dân. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân UBND huyện. Đ/c Tiếp

THỨ TƯ: NGÀY 23/11/2022

         - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch nghe Công an huyện báo cáo kết quả đánh giá kết xếp loại tập thể và cá nhân chiến sĩ; đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Công an huyện năm 2022. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (phòng họp Trụ sở mới);

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Lễ ra mắt Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà tại tỉnh Hậu Giang. Mời Trưởng phòng GD&ĐT huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh; Đ/c Hùng

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ đi công tác xã Vĩnh Viễn A. Mời các Đ/c được phân công chỉ đạo xã Vĩnh Viễn A cùng đi. Điểm tại trụ sở UBND xã Vĩnh Viễn A; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự báo cáo về tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh; Đ/c Đảo

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch làm việc với đơn vị tài trợ cầu nông thôn Vàm 13, thị trấn Vĩnh Viễn. Mời Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng đi và chuẩn bị nội dung. Đ/c Đảo

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp đề xuất phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (vốn sự nghiệp). Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Tài chính; Đ/c Đảo

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH cùng dự và chuẩn bị nội dung. Đ/c Đảo

THỨ NĂM: NGÀY 24/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và đảng viên cuối năm 2022. Điểm tại phòng họp 45 chỗ UBND huyện;

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại hộ dân trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra; Thường trực UBND xã, thị trấn: Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện. Đ/c Tiếp

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân Đảng ủy Quân sự huyện. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đ/c Tiếp

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Đoàn của Bộ Xây dựng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 10 tháng đầu năm 2022 đi thực tế tại UBND xã Xà Phiên. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Lao động TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm GDNN-GDTX, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Trung tâm Y tế; Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự và chuẩn bị nội dung, UBND xã Xà Phiên mời các ban, ngành của xã; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trực tuyến cùng UBND tỉnh Sơ kết tiến độ thực hiện 02 dự án qua địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm PTQĐ huyện; Thường trực UBND xã, thị trấn: Lương Nghĩa, Lương Tâm, Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng, Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Đảo

THỨ SÁU: NGÀY 25/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự họp lấy ý kiến quy trình công tác cán bộ. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Chương trình “Cảm thông và Chia sẽ”. Điểm UBND xã Xà phiên;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND, Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh; Đ/c Hùng

- 10 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự và tiếp Đoàn làm việc của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bến Lức tỉnh Long An. Điểm tại phòng trực tuyến UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp 45 chỗ UBND huyện. LĐVP

THỨ BẢY: NGÀY 26/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghi quyết Trung ương 8 khoá XI và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ khai mạc thi vòng 2 Cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Điểm tại Hội trường Hội Đặc thù tỉnh Hậu Giang;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tham dự thực tập chính thức phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Tỉnh. Điểm tại Công ty TNHH Lạc Tỷ 2, Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh.

CHỦ NHẬT: NGÀY 27/11/2022

07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tham gia Ban Giám khảo chấm thi và thực hiện giám sát hoạt động thi Vòng 2 Cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Điểm tại Hội trường Hội Đặc thù tỉnh Hậu Giang;

Ghi chú: Lịch làm việc thay giấy mời; các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên App Hậu Giang hoặc Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, nếu có sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan 19-27-11 dc lần 8.docx_20221125090426.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 490
Đã truy cập: 901045
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.