Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 16/8 đến 20/8/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 7)

Ngày 13-08-2021

THỨ HAI: Ngày 16/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra các chốt kiểm soát dịch, các khu cách ly và công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ (theo lịch Huyện ủy).

THỨ BA: Ngày 17/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh với các địa phương sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, thành viên UBND huyện, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện, Chi Cục Thuế khu vực II, Chi Cục Thống kê khu vực Long Mỹ, Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Đài Truyền thanh huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời); 

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra các chốt kiểm soát dịch, các khu cách ly và công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

THỨ TƯ: Ngày 18/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra các chốt dịch, các khu cách ly và công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Tiểu ban hậu cần phòng chống dịch Covid -19. Mời thành viên Tiểu ban hậu cần theo Quyết định số 11/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải thông qua danh mục chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng, Dân tộc; Chủ tịch UBND xã Xà Phiên, Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn A cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp nghe báo cáo trách nhiệm trong tham mưu thực hiện dự án Bờ kè và Công viên đô thị xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp triển khai một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế; Chủ tịch UBND, Trưởng Trạm Y tế xã, thị trấn, Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Xà Phiên cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM: Ngày 19/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp xét thi đua ngành Giáo dục năm 2020-2021, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện;

 - 14 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện. Mời Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải thông qua phương án giá đất dự án Đường tỉnh 931 giai đoạn 2. Mời lãnh đạo: Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện; Thường trực UBND xã Lương Tâm, thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU: Ngày 20/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp liên quan đến việc dự án sai tên trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Ban quản lý Dự án ĐT&XD chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan tu ngay 16-20-8 dc lan 7.docx_20210819081956.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 295
Đã truy cập: 231066
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.