Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 14/6 đến 18/6/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 6)

Ngày 11-06-2021

THỨ HAI: Ngày 14/6/2021

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tiếp và làm việc với Tổ công tác của tỉnh về dự án Bờ kè và công viên đô thị xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Ban quản lý dự án ĐT&XD, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

 - 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo vướng mắc các dự án về sai tên, vị trí đất, chưa có giá đất, GPMB do huyện làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: Ngày 15/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp trực tuyến với Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình thực nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Thành viên UBND huyện, lãnh đạo Thanh tra huyện, Ban Quản lý dự án ĐT&XD. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

 THỨ TƯ: Ngày 16/6/2021

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021, Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện, phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Đài truyền thanh huyện. Điểm tập trung tại UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với các hộ dân không nhận thông báo thu hồi đất dự án Khu mời gọi đầu tư tại Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao. Mời lãnh đạo Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn (Giao Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện phối hợp UBND thị trấn Vĩnh Viễn mời các hộ dân không quá 20 người). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 10 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với ông Lê Văn Tuấn bị ảnh hưởng dự án Đường tránh thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn (giao UBND thị trấn Vĩnh Viễn mời ông Lê Văn Tuấn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp Kỳ họp thứ nhất (họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn, Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Vĩnh Viễn;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo triển khai Đề án Hậu Giang xanh và các Chương trình về công tác môi trường. Mời đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Công ty Cổ phần CTN CTĐT Hậu Giang - Chi nhánh số 3, Thường trực UBND các xã, thị trấn, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi tài liệu trước cho các đơn vị. Điểm tại phòng số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng).

THỨ NĂM: Ngày 17/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự nghe thông qua quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Khu hành chính huyện Long Mỹ. Mời đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công ty cấp nước sạch và VSMT tỉnh Hậu Giang, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, Điện lực Long Mỹ, Lãnh đạo Công ty Cổ phần CADICO cùng dự, giao Công ty Cổ phần CADICO chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra điểm chuẩn bị diễn tập thử và diễn tập thử để phục vụ cho buổi diễn tập chính. Mời Lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Đài truyền thanh, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn. Điểm tại khu diễn tập (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện Long Mỹ. Mời thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư ấp 3 thị trấn Vĩnh Viễn. Mời Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện Long Mỹ (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng).

THỨ SÁU: Ngày 18/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời Trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; Trưởng, Phó các Tiểu ban và Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ chuyên viên cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn; đại diện tập thể, cá nhân được xét tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn về tiêu chí văn minh đô thị. Mời lãnh đạo phòng Văn hóa và thông tin, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng,. Điểm tại UBND thị trấn Vĩnh Viễn (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ khảo sát Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Mời lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (lịch thay Giấy mời).

THỨ BẢY: Ngày 19/6/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự tham quan trực tuyến Diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (bệnh Covid-19) trên địa bàn huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự tham quan diễn tập công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời Thường trực Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (bệnh Covid-19) trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, Trưởng trạm Y tế các xã, Trưởng phòng khám Đa khoa xã Xà Phiên. Điểm tại khu dân cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn (có Giấy mời riêng)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan từ ngày 14-18 tháng 6 -đc lan 6.docx_20210617163710.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 297
Đã truy cập: 231068
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.