Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 14/11 đến 18/11/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 11-11-2022

THỨ HAI: NGÀY 14/11/2022  

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; Đ/c LĐVP

- 10 giờ, Đ/c Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; LĐVP

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy xin ý kiến Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; LĐVP

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đ/ Đảo

THỨ BA: NGÀY 15/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Điểm tại UBND xã Xà Phiên;

- 06 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2022. Điểm tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra Chiến dịch truyền thông DS nâng cao chất lượng dân số năm 2022, Giao Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan. Điểm tại Trung tâm Y tế; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Điểm tại UBND thị trấn Vĩnh ViễnĐ/c Đảo

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Tổ công tác thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Cần Thơ - Cà Mau). Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/C Đảo

THỨ TƯ: NGÀY 16/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp điều chỉnh kế hoạch khối B trong tác chiến phòng thủ. Mời Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng Công an, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Điện Lực huyện Long Mỹ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bưu điện, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, Chánh Thanh tra, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Chi Cục Trưởng Chi cục Thống kê Khu vực Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; LĐVP

- 09 giờ 20 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh; Đ/c Đảo

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghỉ phép;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Tâm; Đ/c LĐVP

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự trực tuyến phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng số 3 UBND tỉnh; Đ/c Đảo

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trần Thanh Hùng cùng Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hưng.

THỨ NĂM: NGÀY 17/11/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại nhà ông Huỳnh Đang, ấp 4, thị trấn Vĩnh Viễn; LĐVP

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại nhà ông Nguyễn Trường Giang, ấp 10, xã Vĩnh Viễn A. LĐVP

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng dự án cao tốc. Mời Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện, Tư pháp, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm PTQĐ huyện; Thường trực UBND xã, thị trấn: Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng, Vĩnh Viễn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực Huyện ủy thăm mô hình của Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện Long Mỹ. Đ/c Đảo

THỨ SÁU: NGÀY 18/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp góp ý dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 trình tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp cuối năm 2022) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời Thành viên UBND huyện; Lãnh đạo: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Chi cục Thống kê Khu vực Long Mỹ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự cùng  dự. Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; LĐVP

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp giải quyết vướng mắc các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt). Mời Trung tâm PTQĐ tỉnh, Trung tâm PTQĐ huyện, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp; Thường trực UBND: xã Lương Tâm, thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự, Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng dự họp mặt, toạ đàm kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Điểm tại Hội trường UBND huyện; LĐVP

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy.

THỨ BẢY: NGÀY 19/11/2022

07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. LĐVP

Ghi chú: Lịch làm việc thay giấy mời; các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên App Hậu Giang hoặc Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, nếu có sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan 14-19-11 dc lần 5.docx_20221117204918.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 617
Đã truy cập: 901172
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.