Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 13/7 đến 17/7/2020 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 16-07-2020

THỨ HAI13/7/2020

- 08 giờĐ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch làm việc với các ngành về công tác phối hợp, tham mưu cho Thường trực UBND huyện. Mời tập thể lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra, Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp tổ tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện, Trung tâm Văn hóa TT&TT, Chi nhánh CTN CTĐT, Thường trực UBND: xã Xà Phiên, Lương Tâm, Thuận Hưng, Thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với các ngành về tình hình triển khai GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện cùng dự (Chi nhánh Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA14/7/2020

- 08 giờĐ/c Chủ tịch chạy chương trình Đại hội Đảng bộ huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp với các ngành về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính-Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Văn Phòng HĐND và UBND,  Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Điện lực, Công an, Huyện Đoàn, Đài Truyền thanh, Thường trực UBND: xã Lương Tâm, thị trấn Vĩnh Viễn (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời 2 Trường THPT trên địa bàn huyện cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với các ngành tháo gỡ vướng mắc dự án chợ Xà Phiên. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và mời Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Thường cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải báo cáo về bố trí vốn thực hiện Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa và Kế hoạch sử dụng phân hữu cơ vi sinh trên địa bàn huyện năm 2020. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và mời các Trạm có liên quan cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trịnh Quốc Quí, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thành viên UBND huyện dự họp thông qua Kế hoạch kịch bản diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng CSXH huyện chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Chi cục Thuế khu vực II;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải  nghe báo cáo kế hoạch trưng bày gian hàng tại hội chợ Việt - Hàn. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

 THỨ TƯ15/7/2020

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch chạy chương trình Đại hội Đảng bộ huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện (theo lịch Huyện ủy) (cả ngày);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “sơ kết 5 năm Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại các hộ dân tại dự án Khu trung tâm giống thuộc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng:  Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Cty TNHH ứng dụng công nghệ cao, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng dự (UBND xã Lương Nghĩa mời Trưởng ấp và hộ dân có liên quan cùng dự). Điểm tại Cty TNHH ứng dụng công nghệ cao;

- 08 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT làm việc với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về phối hợp thực hiện nhiệm vụ điều tra, thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng hệ thống đê bao bờ bao các tỉnh ĐBSCL. Mời đại diện Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

 - 13 giờ 30 phút Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ (2021 – 2030) của tỉnh Hậu Giang; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 cấp huyện. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ NĂM16/7/2020

- 07 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp trao đổi, làm việc trực tiếp với hộ dân và làm rõ nội dung đơn của hộ dân. Mời Lãnh đạo Phòng: Lao động TB&XH, Thanh tra, Thường trực UBND xã Vĩnh Thuận Đông cùng dự. Điểm tại UBND xã Vĩnh Thuận Đông (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải  dự họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Mời Thường trực: Huyện ủy; HĐND; Lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Kho bạc, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

 - 13 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 13 giờ 30 phút Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn. Điểm tại UBND xã Xà Phiên;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Khu dân cư thương mại Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện, Thường trực UBND xã Vĩnh Viễn A cùng dự (giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND xã Vĩnh Viễn A mời hộ dân có liên quan; Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

 - 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Khu hành chính huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn (giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND thị trấn Vĩnh Viễn mời hộ dân có liên quan; Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU17/7/2020

- 08 giờĐ/c Chủ tịch chạy chương trình Đại hội Đảng bộ huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện (theo lịch Huyện ủy)(cả ngày);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam ngày (10/5/1995-10/5/2020), biểu dương cán bộ NCT tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng và hoạt động NCT. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Tâm;

- 09 giờĐ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra, khảo sát tiến độ thi công nhà bia tưởng niệm Trung đoàn 10. Mời lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Lao động TB&XH, Ban Quản lý dự án ĐT&XD, Trung tâm Văn hóa TT&TT, Chủ tịch UBND xã Xà Phiên cùng đi. Điểm tại điểm xây dựng nhà bia (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải thông qua phương án điều chỉnh mạng lưới cấp nước thuộc dự án: Xây dựng Nhà máy nước Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trương, Kinh tế và Hạ tầng, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Thường trực UBND xã, thị trấn: Xà Phiên, Thuận Hòa, Vĩnh Viễn A, Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự kiểm tra tiến độ thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp, cấp đổi GCN trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Thường trực UBND xã, thị trấn: Lương Nghĩa, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Vĩnh Thuận Đông cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác tuyên truyền Chiến dịch Truyền thông Dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số trên địa huyện năm 2020. Mời lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm DS KHHGĐ huyện cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp triển khai kế hoạch xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đối khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 13.7.17.7 dc lan 3.docx_20200716162420.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 413
Đã truy cập: 34584
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.