Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 12/7 đến 18/7/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 7)

Ngày 09-07-2021

THỨ HAI: Ngày 12/7/2021

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp về công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, các bến đò, chốt phòng chống dịch, khu cách ly trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Trung tâm PTQĐ Chi nhánh huyện nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐT&XD, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: Ngày 13/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp nghe báo cáo trường hợp hủy giấy CNQSD đất của hộ Phạm Hoài Vũ, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp PTNT huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tiến độ xử lý các công trình vi phạm về xây dựng, đất đai trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn, xã Lương Nghĩa năm 2020-2021. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra; Thường trực UBND: thị trấn Vĩnh Viễn, xã Lương Nghĩa, giao các ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

 THỨ TƯ: Ngày 14/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp tục dự Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; lãnh đạo Phòng: Lao động TB&XH, Tài chính-Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động huyện cùng dự (Phòng Lao động TB&XH chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với ông Đào Văn Chía ngụ ấp 9, xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Thường trực UBND: thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A, ông Nguyễn Văn Lũy, Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, giao UBND xã Vĩnh Viễn A. Mời ông Đào Văn Chía, ấp 9 xã Vĩnh Viễn A. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với ông Huỳnh Trường Sinh, ngụ ấp 7, xã Lương Nghĩa. Mời Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra Khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại ông Nguyễn Hoàng Mạnh bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư ấp 3 thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM: Ngày 15/7/2021

- 08 giờ, Chủ tịch, dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (cả ngày);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp Sở Công Thương về tăng cường phòng, chống Covid-19 đối với các chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương (lịch thay Giấy mời);

 - 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng số 3 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: Ngày 16/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Mời thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCS huyện, Phòng giao dịch huyện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuẩn bị nội dung và Giấy mời. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

 - 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện nghe các ngành báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và các công trình XDCB trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Ban Quản lý dự án ĐT&XD, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BẢY: Ngày 17/7/2021

 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (cả ngày).

CHỦ NHẬT: Ngày 18/7/2021

07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện cùng đi (cả ngày)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan từ ngày 12-18-7 dc lan 7.docx_20210715092950.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 353
Đã truy cập: 231124
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.