Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 12/12 đến 16/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Ngày 09-12-2022

THỨ HAI: NGÀY 12/12/2022  

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đ/c Đảo

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Hội đồng xét tặng danh hiệu " Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 năm 2023. Mời Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với tập thể Thanh tra huyện. Điểm tại phòng họp số 2; Đ/c Tiếp

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tiến độ xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời Thành viên Tổ công xử lý các công trình vi phạm tại dự bờ kè công viên đô thị xã Lương Nghĩa theo Quyết định số 85/QĐ-UBND, ngày 04/10/2022; Lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND cùng dự, Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Toàn

- 13 giờ 30, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; LĐVP

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tập thể Trung tâm PTQĐ huyện về GPMB các dự án. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện. Đ/c Toàn

THỨ BA: NGÀY 13/12/2022

 - 07 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2017-2022. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đ/c Đảo

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Mời lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thống kê Khu vực Long Mỹ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, các Hội, Các Trạm cùng dự, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Đảng ủy xã Thuận Hòa. Điểm tại UBND xã Thuận Hòa;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp dự họp triển khai Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Mời Thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm huyện Long Mỹ theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 27/01/2022, Thường trực UBND xã, thị trấn cùng dự, Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với các ngành về tháo gỡ vướng mắc dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện. Đ/c Toàn

THỨ TƯ: NGÀY 14/12/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Đảng ủy xã Lương Nghĩa. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với các Hội: Nạn nhân CDDC/DIOXIN, Bảo trợ người khuyết tât Trẻ mồ côi-Bệnh nhân nghèo, Hội Người mù tỉnh, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Hùng

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp cùng Thường trực UBND tỉnh về nhiệm vụ triển khai Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025. Mời lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện Long mỹ. Mời Đoàn công tác liên ngành theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 24/5/2022, lãnh đạo: Trung tâm PTQĐ tỉnh; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và môi trường, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ huyện, Thường trực UBND xã Vĩnh Thuận Đông cùng dự, Thanh tra mời hộ dân và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (cả ngày); Đ/c Tiếp

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Thành viên UBND huyện. Mời Thành viên UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Trực tuyến UBND huyện; LĐVP

- 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Điểm tại phòng họp Trực tuyến UBND huyện. LĐVP

THỨ NĂM: NGÀY 15/12/2022

 - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện (cả ngày);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TW, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đ/c Toàn

THỨ SÁU: NGÀY 16/12/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh dự Hội nghị thông quan Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, hệ thống bản đồ và Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh; Đ/c Toàn

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

Ghi chú: Lịch làm việc thay giấy mời; các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên App Hậu Giang hoặc Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, nếu có sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan 12-16-12 dc lần 4.docx_20221216132231.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 663
Đã truy cập: 901218
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.