Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 11/4 đến 15/4/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 08-04-2022

THỨ HAI: NGÀY 11/4/2022

          Thường trực UBND huyện nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương (có lịch trực riêng).

THỨ BA: NGÀY 12/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự dự hội ý các thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị công bố Quyết định đổi tên Chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điểm tại Agribank Chi nhánh huyện Long Mỹ;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với các ngành về việc chuẩn bị tư liệu, hình ảnh phục vụ Lễ công nhận xã Thuận Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mời lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT và Truyền thanh, Thường trực UBND xã Thuận Hưng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy).

THỨ TƯ: NGÀY 13/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban tổ chức Lễ công bố xã Thuận Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mời Thành viên Ban Tổ chức Lễ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ Họp mặt Tết Chôl - Chnăm - Thmây năm 2022. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng lãnh đạo Sở Xây dựng kiểm tra thực tế các hộ dân bị ảnh hưởng đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt). Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ cùng đi. Điểm tập trung tại UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch làm việc với Tập đoàn FPT. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Thường trực UBND xã Lương Nghĩa về tình hình hoạt động của các nhà văn hóa ấp trên địa bàn xã. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa (làm việc nội bộ);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tình hình GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Trung tâm PTQĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM: NGÀY 14/4/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm báo trật tự an toàn giao thông Quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022, Công an huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường nghe báo cáo nhiệm vụ kế hoạch quý II. Mời lãnh đạo: Thanh tra, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tư pháp cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Tổ công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Trung tâm PTQĐ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị triển khai kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Mời lãnh đạo Trung tâm Y tế cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Y tế (theo lịch UBND tỉnh).

THỨ SÁU: NGÀY 15/4/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch tham dự Phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoàn 2020-2024 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh”. Điểm tại Nhà hát Trung tâm kỹ thuật, Trường quay Đài phát thanh và Truyền hình Hậu Giang;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị Tổng kết công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đạo (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe Công an huyện báo cáo một số vụ việc có liên quan. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện Long Mỹ đối thoại với hộ dân đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt). Mời Thành viên đoàn công tác liên ngành; Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ; Chủ tịch UBND: xã Lương Tâm, thị trấn Vĩnh Viễn (Thanh tra chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải thông qua phương án cưỡng chế GPMB. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Tư pháp, Công an huyện; Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 11-15-4 dc lan 5.docx_20220414182836.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 1316
Đã truy cập: 489668
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.