Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 09/8 đến 13/8/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 8)

Ngày 06-08-2021

THỨ HAI: Ngày 09/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện. Mời Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

 - 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra các chốt kiểm soát dịch, các khu cách ly và công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Thường trực HĐND huyện nghe đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2021, phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 8  năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ BA: Ngày 10/8/2021

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch làm việc với Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 huyện. Mời Thường trực: Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh, Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện. Mời Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ TƯ: Ngày 11/8/2021

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thành viên UBND huyện; Văn phòng Huyện ủy, Kho Bạc Nhà nước Long Mỹ, Chi Cục Thuế khu vực II, Chi Cục Thống kê khu vực Long Mỹ, BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện, Đài truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đến cuối năm. Mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thành viên UBND huyện; Văn phòng Huyện ủy, Kho Bạc Nhà nước Long Mỹ, Chi Cục Thuế khu vực II, Chi Cục Thống kê khu vực Long Mỹ, BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện, Đài truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM: Ngày 12/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang năm 2020. Mời Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Nội vụ cùng dự (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU: Ngày 13/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện;

 - 14 giờ, Đ/c Chủ tịch dự họp cùng Thường trực UBND tỉnh đề xuất thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 sau giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

 - 13 giờ 30 phút, các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan từ ngày 09-13-8 dc lan 8.docx_20210813110231.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 289
Đã truy cập: 231060
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.