Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 07/3 đến 11/3/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Ngày 04-03-2022

THỨ HAI: NGÀY 07/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự khai giảng huấn luyện Dân quân cơ động năm 2022. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với công dân trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ, Thường trực UBND xã Vĩnh Viễn A. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp tập thể Thường trực UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ BA: NGÀY 08/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh sơ kết công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2022 của UBND tỉnh. Mời đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành viên UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo phòng Văn hóa và thông tin, Chi Cục Thuế khu vực II, Chi Cục Thống kê khu vực Long Mỹ, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước Long Mỹ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp PTNT, Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội thảo về các dự án Luật. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh;

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2021. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện Phụng Hiệp (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

THỨ TƯ: NGÀY 09/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 08 giờ, Đ/c  Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp nghe đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2022 của Thường trực HĐND huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Tỉnh ủy Hậu Giang về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Mời lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và thông tin, Đài truyền thanh huyện, giao phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng Đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án ĐT&XD, Trung tâm PTQĐ, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn, giao Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch cùng Thường trực UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, giao Thanh tra chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện. Mời đại diện lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, thành viên Đoàn công tác liên ngành, Chủ tịch UBND xã Lương Tâm. Điểm tại phòng họp số 1 (có Giấy mời riêng).

THỨ NĂM: NGÀY 10/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Phòng Tài chính-Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo (làm việc nội bộ);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờ , Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao và Đài truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trao đổi với các hộ dân phản ánh, yêu cầu đầu tư tuyến đường bê tông kênh Hai Quyền. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, giao UBND thị trấn mời các hộ dân. Điểm tại UBND thị trấn Vĩnh Viễn (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời lãnh đạo Thanh tra, Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án ĐT-XD huyện, giao các ngành chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hậu Giang về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Long Mỹ lần thứ IX năm 2022. Mời lãnh đạo phòng Văn hóa và thông tin, Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa- thể thao và Truyền thanh huyện, huyện, giao phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với các ngành chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU: NGÀY 11/3/2022

 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện ./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 07-11-3 dc lần 3 (1).docx_20220309111717.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 1390
Đã truy cập: 489742
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.