Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 06/11 đến 11/11/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 8)

Ngày 04-11-2022

CHỦ NHẬT: NGÀY 06/11/2022

08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Phiên họp thứ 18 trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với địa phương (trực tuyến xuống cấp xã). Mời Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Long Mỹ theo Quyết định số 541-QĐ/HU ngày 07/9/2022 của Huyện ủy Long Mỹ, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Thành phần họp tại UBND cấp xã mời: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Đ/c Hoa; Đ/c Hùng

THỨ HAI: NGÀY 07/11/2022  

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy; Đ/c Hoa

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Điểm tại phòng họp Huyện ủy;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Huyện ủy;

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nội vụ, Trung tâm PTQĐ, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 14 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trần Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện họp Thường trực HĐND đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ BA: NGÀY 08/11/2022

- 06 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông tỉnh Hậu Giang năm 2022. Điểm tại sân lễ Khu hành chính UBND huyện Long Mỹ; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Mời tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Chương trình khởi công xây dựng nhà Đại Đoàn kết năm 2022. Điểm tại hộ bà Trần Thị Tám, ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông; Đ/c Hùng

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG. Mời lãnh đạo Ban Dân tộc, Sở Tài Chính, Sở Lao động TB&XH, Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 31/10/2022. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện. LĐVP

THỨ TƯ: NGÀY 09/11/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thuế Khu vực II, Chi cục Thi hành án dân sự, Trung tâm PTQĐ, Điện lực, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, các tổ chức Đoàn thể, Trung tâm Văn hóa TT&TT Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Viễn A; Đ/c LĐVP

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thuế Khu vực II, Chi cục Thi hành án dân sự, Trung tâm PTQĐ, Điện lực, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, các tổ chức Đoàn thể, Trung tâm Văn hóa TT&TT Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Nghĩa; Đ/c LĐVP

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT khảo sát địa điểm dự kiến thành lập Trung tâm Cơ giới hóa cấp Vùng tại huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng đi; Đ/c Đảo

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thuế Khu vực II, Chi cục Thi hành án dân sự, Trung tâm PTQĐ, Điện lực, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, các tổ chức Đoàn thể, Trung tâm Văn hóa TT&TT Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Vĩnh Viễn; Đ/c LĐVP

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị sơ kết công tác phòng không nhân dân năm 2022. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đ/c Tiếp

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thuế Khu vực II, Chi cục Thi hành án dân sự, Trung tâm PTQĐ, Điện lực, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, các tổ chức Đoàn thể, Trung tâm Văn hóa TT&TT Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Tâm. Đ/c LĐVP

THỨ NĂM: NGÀY 10/11/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thuế Khu vực II, Chi cục Thi hành án dân sự, Trung tâm PTQĐ, Điện lực, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội, các tổ chức Đoàn thể, Trung tâm Văn hóa TT&TT Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Thuận Đông; Đ/c LĐVP

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thuế Khu vực II, Chi cục Thi hành án dân sự, Trung tâm PTQĐ, Điện lực, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội, các tổ chức Đoàn thể, Trung tâm Văn hóa TT&TT Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hòa; Đ/c LĐVP

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT về tình hình triển khai các dự án XDCB và tình hình xuống giống vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 09 giờ 45 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh; Đ/c Đảo

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thuế Khu vực II, Chi cục Thi hành án dân sự, Trung tâm PTQĐ, Điện lực, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội, các tổ chức Đoàn thể, Trung tâm Văn hóa TT&TT Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hưng; Đ/c LĐVP

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thuế Khu vực II, Chi cục Thi hành án dân sự, Trung tâm PTQĐ, Điện lực, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội,  các tổ chức Đoàn thể, Trung tâm Văn hóa TT&TT Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Xà Phiên; Đ/c LĐVP

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: NGÀY 11/11/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 10 tháng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời thủ trưởng: Tư pháp, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Trung tâm Văn hóa TT&TT, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, Chi cục Thuế Khu vực II, Điện lực, Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, Công an huyện chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại Hội trường UBND huyện; Đ/c Tiếp

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực UBND tỉnh họp Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh. Mời Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh; Đ/c Hùng

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trưởng phòng Nội vụ họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Trần Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện dự Hội nghị triển khai rà soát TTHC nội bộ và xây dựng HTTTBC. Mời Công chức phụ trách KSTTHC cấp huyện, Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách công tác KSTTHC cấp xã cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, các Đ/c Phó Chủ tịch dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại phòng họp 45 chỗ UBND huyện;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp bàn về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH cùng dự. Điểm tại phòng họp Ban Dân tộc; LĐVP

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp triển khai công tác tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-12 tuổi. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế; Thường trực UBND, Trưởng Trạm Y tế, Phòng khám ĐK Khu vực xã, thị trấn, Phòng Giáo dục mời Ban Giám hiệu các trường có học sinh trong độ tuổi từ 5-12 tuổi cùng dự, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Đ/c LĐVP

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Chánh Thanh tra huyện dự trao đổi một số nội dung có liên quan đến phản ánh của hộ dân trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Thường trực UBND xã, thị trấn: Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn cùng dự, các cơ quan đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và cung cấp đầy đủ hồ sơ. Điểm tại phòng họp số 1 Thanh tra tỉnh.

Ghi chú: Lịch làm việc thay giấy mời; các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên App Hậu Giang hoặc Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, nếu có sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan 06-11-11 dc lan 8.docx_20221111095329.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 640
Đã truy cập: 901195
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.