Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 05/7 đến 10/7/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 7)

Ngày 02-07-2021

THỨ HAI: Ngày 05/7/2021

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Ban Quản lý dự án ĐT&XD, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: Ngày 06/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, Công an, Quân sự, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Y tế, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Phụ nữ, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế huyện, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp HĐND huyện nghe đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2020, phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 10 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc Hội khuyến học tỉnh trao đổi công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT và lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường về tiến độ triển khai một số Đề án lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường và sản phẩm OCOP. Điểm tại phòng Tài chính-Kế hoạch (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ Họp Hội đồng sáng kiến ngành Giáo dục. Mời thành viên Hội đồng, giao phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo kế hoạch triển khai GPMB khu mời gọi tại khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao. Mời lãnh đạo Ban quản lý Khu Nông nghiệp UDCNC Hậu Giang, phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn, giao Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp chi bộ Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện. Điểm tại Ban quản lý dự án.

 THỨ TƯ: Ngày 07/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, Công an, Quân sự, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Y tế, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Phụ nữ, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế huyện, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn (Sau đó Chủ tịch UBND cấp xã triển khai ngay đến Bí thư và Trưởng các ấp). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự góp ý kế hoạch tổ chức các hoạt kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2021. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phòng: Lao động - TB và XH, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Y tế, Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao, Đài truyền thanh, Bưu điện Long Mỹ, Huyện đoàn, Thường trực UBND các xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND (lịch thay Giấy mời);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp triển khai Chiến dịch truyền thông dân số - Nâng cao chất lượng dân số năm 2021 trên địa bàn huyện, giao Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung và Hậu cần. Mời thành viên Ban chỉ đạo, Thường trực UBND các xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

  - 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trao đổi, đề xuất hướng xử lý nội dung có liên quan đến đơn phản ánh của người dân. Mời Đ/c Nguyễn Dân Danh, Phó Chánh Thanh tra huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, Thanh tra tỉnh (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch dự triển khai Quyết định công tác cán bộ, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Điểm tại Hội trường lớn Trụ sở các Hội đặc thù tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế - điều tra Hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện, Giao Chi cục Thống kế khu vực Long Mỹ chuẩn bị nội dung. Mời thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực UBND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 17 giờ 15 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác vận tải hàng hóa, hành khách trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mời lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM: Ngày 08/7/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác xây dựng giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, Lao động TB&XH, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyên, Trung tâm PTQĐ chi nhánh huyện, Kho bạc Nhà nước Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình: Xây dựng cơ ở hỏa táng cho đồng bào Khmer tại chùa ấp 4, xã Xà Phiên. Mời lãnh đạo phòng Dân tộc, Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại chủa BoRaySaRayChum. Mời lãnh đạo phòng Dân tộc, Kinh tế và Hạ tầng Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự. Điểm tại chủa BoRaySaRayChum (lịch thay Giấy mời);

- 10 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các tỉnh có tuyến cao tốc TP HCM-Chơn Thành, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng-Trần Đề và tuyến Cần Thơ-Cà Mau. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến VNPT Hậu Giang (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng đoàn của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, động viên chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài truyền thanh huyện, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng đi. Điểm tại chốt kiểm soát (theo lịch Tỉnh ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Lương Tâm và xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Thường trực UBND xã: Lương Tâm, Lương Nghĩa, giao phòng Tài nguyên và Môi trường gửi tài liệu trước cho các ngành dự họp. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (có Giấy mời riêng).

THỨ SÁU: Ngày 09/7/2021

 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự kỳ họp lần thứ Hai HĐND huyện Long Mỹ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện (cả ngày);

- 08 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Thanh Toàn, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường dự Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực phía Nam về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BẢY: Ngày 10/7/2021

09 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19 toàn quốc. Điểm tại Hội trường trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan từ ngày 05-10-7 dc lan 7.docx_20210707192053.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 348
Đã truy cập: 231119
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.