Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 05/12 đến 09/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 02-12-2022

THỨ HAI: NGÀY 05/12/2022  

- 07 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự chào cờ. Điểm tại Trụ sở khu hành chính (Trụ sở mới);

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường UBND huyện (cả ngày).

THỨ BA: NGÀY 06/12/2022

 - 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường UBND huyện (cả ngày);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Đ/c Bí thư Đảng ủy, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp Trực tuyến UBND huyện. Đ/c Đảo

THỨ TƯ: NGÀY 07/12/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tham gia vận động hộ dân trong việc thi hành án. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự (UBND xã Xà Phiên thông báo dân). Điểm tại nhà ông Trần Văn Nghệ, ấp 7 xã Xà Phiên; Đ/c Tiếp

- 08 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trần Thanh Nghĩa, Trưởng phòng Nội vụ, Thành viên UBND huyện đối thoại giải quyết khiếu nại. Mời Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng, Vĩnh Thuận Đông cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Điểm tại UBND xã Vĩnh Thuận Đông;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tiến độ dự án Khu đô thị mới Vĩnh Viễn. Mời Cty CP Đầu tư xây lấp Miền Nam; lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện. Đ/c Đảo

THỨ NĂM: NGÀY 08/12/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy đi công tác tại thành phố Ngã Bảy;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tiếp công dân trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Thanh tra, Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân UBND huyện; Đ/c Tiếp

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Điểm tại UBND xã Vĩnh Viễn A.

THỨ SÁU: NGÀY 09/12/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Điểm tại phòng họp Huyện ủy;

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự công bố Quyết định về công tác cán bộ, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp Trực tuyến UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm và xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Long Mỹ,giai đoạn 2021-2025. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 05/9/2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; Đ/c Đảo

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH cùng đi; Đ/c Hùng

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự công bố Quyết định về công tác cán bộ, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại UBND xã Lương Tâm.

Ghi chú: Lịch làm việc thay giấy mời; các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên App Hậu Giang hoặc Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, nếu có sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan 05-09-12 dc lan 5.docx_20221207154754.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 351
Đã truy cập: 900906
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.