Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 04/9 đến 10/9/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 8)

Ngày 01-09-2021

THỨ HAI: Ngày 06/9/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ nghe triển khai Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A. Mời Đ/c Trần Hồng Nhựt, Chính trị viên BCH Quân sự huyện, Đ/c Nguyễn Quốc Khương, Bí thư Huyện đoàn cùng đi. Điểm tại UBND xã Vĩnh Viễn A (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp cùng Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo phương án thiết kế dự án xây dựng di tích Khu ủy, Quân khu ủy khu 9 tại ấp 5, xã Lương Tâm và ấp 10, xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đi. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (bệnh Covid-19). Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp cùng Thường trực UBND tỉnh nghe Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thông qua Kế hoạch tổ chức thi công và phương án phòng chống dịch đối với một số công trình, dự án. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: Ngày 07/9/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra các điểm trường phục vụ năm học mới 2021-2022. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện cùng đi (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện. Mời Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ TƯ: Ngày 08/9/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2021. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; Thành viên UBND huyện; Chi Cục Thống kê khu vực Long Mỹ, Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

 - 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự sơ kết phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (giai đoạn 1). Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Lao động-TBXH, Y tế, Văn hóa và thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế; Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự (Phòng Nội vụ phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM: Ngày 09/9/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra các điểm trường phục vụ năm học mới 2021-2022 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện cùng đi (cả ngày);

- 07 giờ 30 phút,  Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trực tuyến với UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường. Mời Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự nghe thông qua: báo cáo công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 7 tháng đầu năm 2021; báo cáo tổng hợp công tác đối thoại cán bộ, đoàn viên, hội viên Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên; kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và đề án xây dựng nông thôn mới; kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút,  Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

THỨ SÁU: Ngày 10/9/2021

- 07 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo các phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút,  Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện. Mời Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo Công an huyện; Lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Hội liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 13 giờ 30 phút,  Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ  kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút,  Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị Tọa đàm “Nâng cao chất lượng HTX, hỗ trợ liên kết chuổi cung ứng sản xuất, kinh doanh”, năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

THỨ BẢY: Ngày 11/9/2021

Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

CHỦ NHẬT: Ngày 12/9/2021

- 07 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022. Điểm tại trường THCS Trương Tấn Lập;

- 07 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022. Điểm tại trường THPT Tây Đô./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LICH TUAN 04-12-9 dc lan 8.docx_20210909150359.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 303
Đã truy cập: 231074
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.