Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 03/8 đến 09/8/2020 (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 07-08-2020

THỨ HAI03/8/2020

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các thường trực. Mời Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ đi kiểm tra công tác  chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đi (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo và chuẩn bị nội dung);

- 13 giờ 30 phút Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp triển khai một số nội dung phòng, chống Covid -19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Y tế, Giáo dục và Đạo, Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm DS-KHHGĐ, Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Y tế, Huyện Đoàn, Thường trực UBND các xã, thị trấn (UBND các xã, thị trấn mời Trưởng phòng khám Y tế các xã, thị trấn cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự thông qua đề án công nhận đô thị Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt tiêu chí đô thị loại V. Mời lãnh đạo: Sở Xây dựng; Thường trực: Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện; Lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Lao động TB&XH, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ban Pháp chế HĐND, Ban Kinh tế - xã hội HĐND, Chi cục Thống kê, Điện lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng).

THỨ BA04/8/2020

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng Công an xã bán chuyên trách và họp mặt cán bộ Công an hưu trí. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh;

- 08 giờ,  Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp góp ý lựa chọn hình ảnh đại diện tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra tình hình giông lốc tại xã Xà Phiên. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng đi (lịch thay Giấy mời);

 - 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra một số mô hình nông nghiệp làm ăn có hiệu quả trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Chủ tịch UBND thị trấn cùng đi. Điểm Trụ sở Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự họp tập thể Thường trực. Mời Trưởng Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD huyện cùng dự (các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

 THỨ TƯ05/8/2020

- 07 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch dự họp với Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát cơ quan Thi hành án dân sự 2 cấp trên địa bàn tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại Phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp xét sáng kiến, giải pháp hữu ích ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 – 2020 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe thông qua Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu hành chính huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm Hội trường UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 14 giờĐ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại một số điểm thi trên địa bàn huyện. Mời Lãnh đạo Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Chủ tịch UBND: Xã Lương Tâm và thị trấn Vĩnh Viễn cùng đi (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo mời Hiệu trưởng Trường THPT: Lương Tâm và Tây Đô cùng đi);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

THỨ NĂM06/8/2020

 - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy;

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ HĐND huyện tháng 7 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

 - 07 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống Covid – 19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Y tế cùng đi (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU07/8/2020

- 07 giờ 30 phútĐ/c Chủ tịch họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát chính thức ngoài chuẩn Trường TH Vĩnh Thuận Đông 1 và Vĩnh Thuận Đông 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự;

 - 07 giờ 30 phútĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp triển khai và thông tin một số nội dung liên quan đến công tác CCHC và xây dựng chính quyền điện tử. Mời thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp thông qua giá đất cụ thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Cơ sở làm việc Công an huyện Long Mỹ, Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ-Vị Thanh, Nhà bia tưởng niệm các Liệt sĩ Trung Đoàn 10. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện; Thường trực UBND xã, thị trấn: Vĩnh Viễn, Lương Nghĩa, Xà Phiên. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BẢY08/8/2020

            - 13 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác làm thủ tục, phổ biến quy chế thi và kiểm tra sức khỏe thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Y tế; Thường trực UBND xã, thị trấn: Lương Tâm, Vĩnh Viễn cùng đi (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo liên hệ Sở để biết lịch trình) (lịch thay Giấy mời);

        - 08 giờĐ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải  dự khánh thành trụ sở Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn.

CHỦ NHẬT09/8/2020

06 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Y tế; Thường trực UBND xã, thị trấn: Lương Tâm, Vĩnh Viễn cùng đi (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo liên hệ Sở để biết lịch trình) (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 03.8.08.8 dc lan 6.docx_20200807140914.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 532
Đã truy cập: 34703
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.