Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 02/8 đến 06/8/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 8)

Ngày 30-07-2021

THỨ HAI: Ngày 02/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Đặng Hoàng Vũ dự hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường công tác quản lý, điều trị và nâng cao năng lực hồi sức tích cực trong phòng, chống dịch Covid -19. Điểm tại phòng họp trực tuyến Trung tâm Y tế huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện. Mời Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 16 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)

THỨ BA: Ngày 03/8/2021

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác đảm bảo hậu cần trong phòng, chống dịch Covid - 19. Mời thành viên Tiểu ban Hậu cần Quyết định số 11/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (bệnh Covid-19) trên địa bàn huyện Long Mỹ (Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp Phòng Y tế chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 THỨ TƯ: Ngày 04/8/2021

- 07 giờ 30 phút Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện. Mời Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp giao ban trực tuyến hàng ngày giữa UBND tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dựĐiểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)

THỨ NĂM: Ngày 05/8/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra các chốt dịch, các khu cách ly và công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp triển khai một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời lãnh đạo: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Lao động TB&XH; Bác sĩ Huỳnh Định Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU: Ngày 06/8/2021 

 - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề)Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp trực tuyến trao đổi, thống nhất kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học giai đoạn 2021-2025. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực có liên quan cùng dự, Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich tuan từ ngày 02-06-8 dc lan 8.docx_20210805202029.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 352
Đã truy cập: 231123
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.