Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

LONG MỸ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA XIII

Ngày 22-07-2022

LONG MỸ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA XIII

Sáng ngày 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội. Tại điểm cầu huyện Long Mỹ có ông Đào Văn Nhãn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang - Bí thư Huyện ủy Long Mỹ; Ông Võ Văn Tỏ - Phó bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Thanh Giang - Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ban thường vụ, Ban chấp hành, lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện.

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được nghe các chuyên đề:  "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng bộ huyện tiếp tục khẩn trương chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết./.