Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022

Ngày 07-12-2022

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH KSTTHC VÀ CĐS.pdf_20221207131424.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 496
Đã truy cập: 901051
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.