Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Khởi công Khu hành chính huyện

Ngày 20-08-2020

       

           Công trình khu hành chính huyện Long Mỹ có tổng mức đầu tư hơn 317 tỷ đồng gồm 3 hạng mục: Khu trụ sở Huyện ủy – Hội trường 400 chỗ ngồi; Khu trụ sở HĐND – UBND và hạng mục hạ tầng kỹ thuật.