Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá tài sản tại dự án: Khu dân cư thương mại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ngày 09-07-2020

Tải xuống bên dưới

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. IMG_20200708_0001.pdf_20200709210411.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 1337
Đã truy cập: 885987
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.