Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

KHAI MẠC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2022 HĐND HUYỆN LONG MỸ

Ngày 15-12-2022

 KHAI MẠC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2022 HĐND HUYỆN LONG MỸ

Sáng ngày 15/12, HĐND huyện Long Mỹ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7 kỳ họp cuối năm 2022. Đến dự có bà Mã Thị Tươi- UVBTVTU, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, thường vụ Tỉnh uy chỉ đạo huyện Long Mỹ; Ông Trần Chí Hùng – TUV, Bí thư huyện ủy Long Mỹ; ông Đào Văn Nhãn – TUV, nguyên bí thư huyện ủy Long Mỹ, ông Võ Văn Tỏ - Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ tọa kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Giang - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng thường trực HĐND-UBND và UBMTTQ Việt Nam huyện, 27/29 đại biểu HĐND huyện và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và đại diện cử tri trong huyện.

Phiên khai mạc kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2022 đã thông qua 9 báo cáo 6 tờ trình liên quan đến tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2022 và triển khai mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2023; công tác điều hành hoạt động của thường trực HĐND huyện và chương trình công tác năm 2022, cùng một số báo cáo của các ngành có liên quan.

Trong năm 2022, huyện Long Mỹ đã phấn đấu đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu nghị quyết; riêng chỉ tiêu thành phần xã nông thôn mới thuộc chỉ tiêu số 5 về xây dựng nông thôn mới không đạt so với kế hoạch; chỉ tiêu tăng dân số tự nhiên đạt 74,44%.

Nổi bật là tổng giá trị sản xuất thực hiện 4.020 tỉ đồng, tăng 281 tỉ đồng so cùng kỳ, đạt hơn 104%; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 94% nghị quyết HĐND, tương đương 664.569 triệu đồng; Nếu tính giảm vốn đầu tư theo Quyết định số 344 ngày 14/7/2022 của Sở Tài chính thì tổng thu ngân sách nhà nước là 664.569 triệu đồng đạt hơn 102 %; ước đến cuối năm 2022 thực hiện được 717.545 triệu đồng, đạt 110,96% nghị quyết. Trong đó, thu nội địa thực hiện 31.395 triệu đồng, đạt 132,47% nghị quyết. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khá; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 99%; chiến dịch giao thông nông thôn - thuỷ lợi và bảo vệ môi trường nông thôn thực hiện vượt kế hoạch; công tác tư vấn giới thiệu việc làm được quan tâm; các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Ngoài ra, tỷ lệ hộ nghèo, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo và tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ có nhiều tiến bộ, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức ngày càng tăng lên; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao vượt chỉ tiêu đồng thời xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao xã Thuận Hưng; công tác phòng chống tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện được kiềm chế, kéo giảm so cùng kỳ.

Riêng HĐND huyện Long Mỹ trong năm đã thực hiện tốt công tác tổ chức thuộc thẩm quyền, chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân theo quy định; quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết, trả lời những thắc mắc bức xúc của Nhân dân, cử tri; hoạt động giám sát khảo sát cũng được đổi mới nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, chủ động, linh hoạt phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đảm bảo cho đại biểu HĐND huyện được tiếp xúc với cử tri tại đơn vị ứng cử với nhiều hình thức. Công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp xúc cử tri luôn được quan tâm và có hiệu quả, trách nhiệm trong phối hợp với UBMTTQVN huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND huyện xem xét trả lời.

Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp cuối năm 2022) của HĐND huyện Long Mỹ diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/12/2022), được Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh huyện Long Mỹ./.

Kim Mơ

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TIN - KHAI MẠC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2022 HĐND.docx_20221215163804.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 650
Đã truy cập: 811090
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.